Cho phân số 19/42. Tìm một số sao cho khi tử số của phân số đã cho trừ đi số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới

Cho phân số 19/42. Tìm một số sao cho khi tử số của phân số đã cho trừ đi số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới bằng 3/7 trả lời chi tiết ạViết một bình luận

Câu hỏi mới