Chừ vì hình chữ nhật 250 cm. Biết rằng nếu tăng mỗi chiều rộng của hình đó thêm 15 cm thì hình đó trở thành hình vuông. Tí

Chừ vì hình chữ nhật 250 cm. Biết rằng nếu tăng mỗi chiều rộng của hình đó thêm 15 cm thì hình đó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật

2 bình luận về “Chừ vì hình chữ nhật 250 cm. Biết rằng nếu tăng mỗi chiều rộng của hình đó thêm 15 cm thì hình đó trở thành hình vuông. Tí”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi hình chữ nhật là:
  250:2=125(cm)
  Do tăng mỗi chiều rộng của hình đó them 15cm thì hình đó là hình chữ nhật => chiều rộng kém chiều dài 15cm
  Chiều dài là:
  (125+15):2=70(cm)
  Chiều rộng là:
  70-15=55(cm)
  Diện tích hình chữ nhật là:
  70 x 55 = 3850(cm^2)
  Đ/s: 3850 cm^2
  $\text{@Zan}$
  #trangqt2010
  $\textit{Chucbanhoctot!!}$
  _shining stars_

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi hình chữ nhật là:
    250 : 2 = 125 (cm)
  Chiều dài hình chữ nhật là:
     (125 + 15) : 2 = 70 (cm)
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
     125 – 70 = 55 (cm)
  Diện tích hình chữ nhật là:
      70 $\times$ 55 = 3850 (cm²)
   Vậy diện tích hình chữ nhật là 3850 cm²
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới