Chu vi hình chữ nhật là 630 m.chiều dài gấp rưỡi chiều rộng.tính diện tích hcn đó

Chu vi hình chữ nhật là 630 m.chiều dài gấp rưỡi chiều rộng.tính diện tích hcn đóViết một bình luận

Câu hỏi mới