Chu vi hình chữ nhật là 66 cm . Chiều dài là ab, chiều rộng là ba. Tính diện tích hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật là 66 cm . Chiều dài là ab, chiều rộng là ba. Tính diện tích hình chữ nhật

2 bình luận về “Chu vi hình chữ nhật là 66 cm . Chiều dài là ab, chiều rộng là ba. Tính diện tích hình chữ nhật”

 1. Vì chiều dài là AB , chiều rộng là BA
  Mà BA = AB => Hình chữ nhật đó là hình vuông
  Độ dài cạnh AB của hình vuông là :
  AB = 66 : 4 = 16.5( m )
  Diện tích là :
  AB x AB = 16.5 x 16.5 = 272.25 ( m2 )

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:
  66:2=33(m)
  mà : chiều dài là abchiều rộng là   ba.
  nên: ab+ba=33
  a xx 10+b+b xx 10+a=33
  a xx 10+a+b xx 10+b=33
  a xx (10+1)+b xx (10+1)=33
  a xx 11+b xx 11=33
  (a+b)xx11=33
  a+b=33:11
  a+b=3
  Lại có: 3=0+3=1+2
  mà ab;ba là số có 2 chữ số nên: a=2;b=1
  Thay a=2;b=1 vào chiều dài và chiều rộng ta có:
  Chiều dài là: 21cm 
  Chiều rộng là: 12cm
  Diện tích hình chữ nhật đó là:
  21xx12=252(cm^2)
  Đáp số:252cm^2
  @lynhxynhdep

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới