Có 7kg 800 bột ngọt dem dong vào các túi moi túi có 454g. Hỏi có thể đóng được bao nhiêu túi bột ngọt như vậy và còn lại

Có 7kg 800 bột ngọt dem dong vào các túi moi túi có 454g. Hỏi có thể đóng được bao nhiêu túi bột ngọt như vậy và còn lại bao nhiêu gam bột ngọt

2 bình luận về “Có 7kg 800 bột ngọt dem dong vào các túi moi túi có 454g. Hỏi có thể đóng được bao nhiêu túi bột ngọt như vậy và còn lại”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 7 \ kg \ 800 g = 7800 \ g
  Có thể đóng được số túi bột ngọt là:
  7800:454=17( túi ) và 82 \ g
  Đáp số: 17 túi bột ngọt và dư 82 \ g
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới