Cô giáo mua 40 quyển vở cho tổ 3 của lớp . Tổ 1 nhận được 1/4 số vở , tổ 2 nhận 2/5 số vở còn lại . Hỏi tổ 3 nhận được bao

Cô giáo mua 40 quyển vở cho tổ 3 của lớp . Tổ 1 nhận được 1/4 số vở , tổ 2 nhận 2/5 số vở còn lại . Hỏi tổ 3 nhận được bao nhiêu quyển vở ?
Viết một bình luận