Đặt tính rồi tính 23695 :6. 56329 :5. 239654:5. 325698 : 9

Đặt tính rồi tính

23695 :6. 56329 :5. 239654:5. 325698 : 9

1 bình luận về “Đặt tính rồi tính 23695 :6. 56329 :5. 239654:5. 325698 : 9”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới