Để lát nền một căn phòng người ta dùng hết 600viên gạch hình vuông cạnh 30cm . Tính diện tích căn phòng đó?

Để lát nền một căn phòng người ta dùng hết 600viên gạch hình vuông cạnh 30cm . Tính diện tích căn phòng đó?

2 bình luận về “Để lát nền một căn phòng người ta dùng hết 600viên gạch hình vuông cạnh 30cm . Tính diện tích căn phòng đó?”

 1. Diện tích mỗi viên gạch hình vuông là:
  30×30=900(cm^2)
  Diện tích căn phòng đó là:
  900×600=540000(cm^2)
  Đáp số:540000cm^2

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Diện tích 1 viên gạch là;
      30 x 30 = 900 [ cm2]
  Diện tích căn phòng là ;
     900 x 600= 540000 [cm2]
  540000 cm2 = 5400m2
          Đáp số ; 5400m2
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới