dũng và hùng sưu tầm được tất cả 180 cái tem .Số tem dũng sưu tầm được bằng 5/7 số tem của hùng. Hỏi mỗi bạn sưu tập được

dũng và hùng sưu tầm được tất cả 180 cái tem .Số tem dũng sưu tầm được bằng 5/7 số tem của hùng. Hỏi mỗi bạn sưu tập được bao cái tem ?

2 bình luận về “dũng và hùng sưu tầm được tất cả 180 cái tem .Số tem dũng sưu tầm được bằng 5/7 số tem của hùng. Hỏi mỗi bạn sưu tập được”

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   Tổng số phần bằng nhau là :
  5+7=12(phần)
  Số tem của Dũng là :
  180:12xx5=75(cái tem)
  Số tem của Hùng là :
  180-75=105(cái tem)
  Đáp số : Hùng : 75 cái tem
  Dũng : 105 cái tem

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo bài ra ta có :
  Số tem của Dũng là 5 phần ; số tem của Hùng là 7 phần
  Tổng số phần bằng nhau là : 
     5 + 7 = 12 (phần)
  Số tem Dũng sưu tầm được là : 
      180 : 12 xx 5 = 75 (tem)
  Số tem Hùng sưu tầm được là : 
      180 – 75 = 105 (tem)
              Đáp số: Dũng: 75 cái tem
                           Hùng: 105 cái tem

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới