Giá trị của chữ số 2 trong trong số 520 076 là A.2. B20. C.20076. D20000

Giá trị của chữ số 2 trong trong số 520 076 là

A.2. B20. C.20076. D20000

2 bình luận về “Giá trị của chữ số 2 trong trong số 520 076 là A.2. B20. C.20076. D20000”

  1. Giá trị của chữ số 2 trong trong số 520 076 là
    A.2.           B.20.            C.20076.            $D.$20000
    Chọn D vì ta thấy chữ số 2 ở hàng chục nghìn => 20000
     

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới