Giai ho bai toan 3/5+4/7

Giai ho bai toan 3/5+4/7

2 bình luận về “Giai ho bai toan 3/5+4/7”

 1. Giải đáp:1+ 6/35
                 để ra hỗn số hộ mình
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có :
    3/5 + 4/7 
  = 21/35 + 20/35
  =  41/35
  =1 + 6/35 
    ( để ra hỗn số hộ minhg z)

  Trả lời

Viết một bình luận