Giúp em bài này với ạ a) 9/7+x=15/8 b) 29/5-x=3 c) x-5/6=2+4/9 d) x+5=49/6

Giúp em bài này với ạ

a) 9/7+x=15/8

b) 29/5-x=3

c) x-5/6=2+4/9

d) x+5=49/6Viết một bình luận

Câu hỏi mới