Hai công nhân làm hai sản phẩm như nhau sau một ngày người công nhân thứ nhất đã làm được 5/8 công việc người thứ hai đã l

Hai công nhân làm hai sản phẩm như nhau sau một ngày người công nhân thứ nhất đã làm được 5/8 công việc người thứ hai đã làm được 7/11 công việc hỏi ai là người sẽ làm xong chưa biết rằng sức làm việc của họ không thay đổiViết một bình luận

Câu hỏi mới