Hai hộp bánh cân nặng 4/5 kg trong đó có hộp nặng 1/4 kg.hỏi hộp còn lại năng bao nhiêu kg

Hai hộp bánh cân nặng 4/5 kg trong đó có hộp nặng 1/4 kg.hỏi hộp còn lại năng bao nhiêu kgViết một bình luận

Câu hỏi mới