Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau khu đất Acó diện tích 11256m2 và chiều rộng 263m2 khu B cóchiều rộng362m.

Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau khu đất Acó diện tích 11256m2 và chiều rộng 263m2 khu B cóchiều rộng362m.tính diện tích lhu B

2 bình luận về “Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau khu đất Acó diện tích 11256m2 và chiều rộng 263m2 khu B cóchiều rộng362m.”

 1. Đề bài:Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau khu đất A có diện tích 11256m2 và chiều rộng 263m2 khu B chiều rộng362m . tính diện tích khu B
  Bài làm:
   Khu đất A có chiều dài là:
  11256 : 263 = 42 (m)
  Do diện chiều dài hai khu đất có độ dài bằng nhau nên, diện tích của khu B là:
  362 x 42 = 15 204 (m²)
  Đ/s: 15 204 m²
  #kynakim

  Trả lời
 2. Chiều dài khu đất A là :
    11256 ÷ 263 = 42 (m)
   Diện tích của khu B là :
    362 × 42 = 15 204 (m²)
         Đ/s:  15 204 m²
  @AliceOwO
  #Hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới