Hiện nay tuổi bố và tuổi con cộng lại được 50 tuổi tuổi bố gấp 4 lần tuổi con Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì thôi bố gấp 3

Hiện nay tuổi bố và tuổi con cộng lại được 50 tuổi tuổi bố gấp 4 lần tuổi con Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì thôi bố gấp 3 lần tuổi con

2 bình luận về “Hiện nay tuổi bố và tuổi con cộng lại được 50 tuổi tuổi bố gấp 4 lần tuổi con Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì thôi bố gấp 3”

 1. Tuổi con hiện nay là:
  50:(4+1)=10(tuổi)
  Tuổi bố hiện nay là:
  10×4=40(tuổi)
  Ta thấy:nếu tuổi bố 41 thì tuổi con là 11 nhưng tuổi bố không gấp 3 lần tuổi con.
        Nếu tuổi bố là 42 thì cũng không được,43;44 cũng không được.
     Nhưng bố 45 tuổi thì con 15 tuổi như vậy bố gấp ba lần tuổi con .
  Số năm để bố có số tuổi gấp 3 lần con là:
            45-40=5(năm)
                 Đáp số: 5 năm 
   

  Trả lời

Viết một bình luận