Hình chữ nhật có chu vi là 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích HCN đó

Hình chữ nhật có chu vi là 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích HCN đó
Viết một bình luận