Mảnh đất hình bình hành có tổng độ dài đáy và chiều cao là 165cm chiều cao bằng 2/3 độ dài đáy Tính diện tích

Mảnh đất hình bình hành có tổng độ dài đáy và chiều cao là 165cm chiều cao bằng 2/3 độ dài đáy Tính diện tíchViết một bình luận