mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay

mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay
Viết một bình luận