Mẹ sinh con khi mẹ 24tuoi .tính tuổi mỗi người hiện nay biết tổng số tuổi hai mẹ con là 44 tuổi

Mẹ sinh con khi mẹ 24tuoi .tính tuổi mỗi người hiện nay biết tổng số tuổi hai mẹ con là 44 tuổi

2 bình luận về “Mẹ sinh con khi mẹ 24tuoi .tính tuổi mỗi người hiện nay biết tổng số tuổi hai mẹ con là 44 tuổi”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tuổi mẹ hiện nay là :
  (44+24):2=34(tuổi)
  Tuổi con hiện nay là :
  34-24=10(tuổi)
  Đáp số:…
   

  Trả lời
 2. Số tuổi của con hiện nay là :
  $\text{( 44 – 24 ) : 2 = 10}$ ( tuổi )
  Số tuổi mẹ hiện nay là :
  $\text{44 – 10 = 34}$ ( tuổi )
  Đáp số:…

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới