Mẹ sinh con năm 27tuổi. Hiên nay tuổi con bằng 1/4tuổi mẹ.hỏi mấy năm nữa tuổi mẹ gấp 2lần tuổi con

Mẹ sinh con năm 27tuổi. Hiên nay tuổi con bằng 1/4tuổi mẹ.hỏi mấy năm nữa tuổi mẹ gấp 2lần tuổi con

2 bình luận về “Mẹ sinh con năm 27tuổi. Hiên nay tuổi con bằng 1/4tuổi mẹ.hỏi mấy năm nữa tuổi mẹ gấp 2lần tuổi con”

 1. Giải đáp:
  Vì mẹ sinh con năm mẹ 27 tuổi nên mẹ hơn con 27 tuổi.
  Hiệu số phần bằng nhau là :
  2-1=1( phần )
  Lúc mẹ gấp 2 lần tuổi con, mẹ có số tuổi là :
  27 :1xx2=54( tuổi )
  Hiện nay, mẹ có số tuổi là :
  27 : (4-1)xx4=36( tuổi )
  Sau số năm, tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là :
  54-36=18( năm)
  Đáp số :18 năm.
   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài làm 
  Khi mẹ đẻ con ra là khi mẹ 27 tuổi vậy hiệu số tuổi của 2 mẹ con là 27 tuổi 
  Tuổi mẹ là 2 phần , tuổi con là 1 phần 
  Tuổi mẹ khi gấp 2 lần tuổi con là 
  27÷( 2-1)×2=54 ( tuổi )
  Tuổi mẹ hiện nay là 
  27 🙁 4-1) x4 =36 tuổi 
  Sau số năm nữa là 
  54 -36 = 18 ( năm )
  Đáp số …
  Đánh giá tốt giúp mik
  # Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận