Mỗi chiếc bút và 1 quyển vở giá12000đồng . 4 chiếc bút đắt hơn 5 quyển vở là 12000 đồng. Tìm giá tiền 1 quyển, 1 chiếc bút

Mỗi chiếc bút và 1 quyển vở giá12000đồng . 4 chiếc bút đắt hơn 5 quyển vở là 12000 đồng. Tìm giá tiền 1 quyển, 1 chiếc bút

2 bình luận về “Mỗi chiếc bút và 1 quyển vở giá12000đồng . 4 chiếc bút đắt hơn 5 quyển vở là 12000 đồng. Tìm giá tiền 1 quyển, 1 chiếc bút”

 1. Giải đáp: Giá tiền của
  Một quyển vở: 4000 đồng
  Một chiếc bút: 8000 đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 chiếc bút và 1 quyển vở giá 12000 đồng => 4 chiếc bút và 4 quyển vở giá: 12000 * 4 = 48000 (đồng)
  Vì giá tiền 4 chiếc bút trừ 12000 đồng bằng 5 quyển vở => 9 quyển vở giá: 48000 – 12000 = 36000 (đồng)
  1 quyển vở giá: 36000 : 9 = 4000 (đồng)
  1 chiếc bút giá: 12000 – 4000 = 8000 (đồng)
  Đáp số: 1 quyển vở: 4000 đồng
               1 chiếc bút: 8000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới