Mọi người ơi Giúp mình bài này với ạ Lưu ý: làm nhanh , chính xác , đúng nữa nha ! <

Mọi người ơi

Giúp mình bài này với ạ

Lưu ý: làm nhanh , chính xác , đúng nữa nha !

Nếu làm theo lưu ý thì mình sẽ tim ️ + bình luận hay nhất + cảm ơn

Tính :

A) 5/6 + 1/2 : 3/4 b) 5/6-1/2×3/4

2 bình luận về “Mọi người ơi Giúp mình bài này với ạ Lưu ý: làm nhanh , chính xác , đúng nữa nha ! <”

 1. Giải đáp: A, 9/6            B,11/24
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: a,=5/6+4/6=9/6
                                          B,=20/24-9/24=11/24
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a) 3/2
  b) 11/24
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 5/6 + 1/2 : 3/4
  =5/6+1/2xx4/3
  =5/6+2/3
  =5/6+4/6
  =9/6
  =3/2
  b) 5/6-1/2xx3/4

  =5/6-3/8

  =20/24-9/24
  =11/24

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới