Một cái sân phơi hình chữ nhật có chiều rộng 80m và chiều dài bằng 3/2m chiều rộng tính diện tích cái sân phơi đó

Một cái sân phơi hình chữ nhật có chiều rộng 80m và chiều dài bằng 3/2m chiều rộng tính diện tích cái sân phơi đó

2 bình luận về “Một cái sân phơi hình chữ nhật có chiều rộng 80m và chiều dài bằng 3/2m chiều rộng tính diện tích cái sân phơi đó”

 1.                       giải
  chiều dài sân phơi là :
            80 ÷2 × 3 = 120 ( m )
  diện tích cái sân phơi là:
           120 × 80 = 9600 (m²)
                     đáp số : 9600m²
  áp dựng :
   S hình chữ nhật = CR ×CD
           chúc bạn học tốt 🙂
   

  Trả lời

Viết một bình luận