Một cửa hàng cả hai ngày bán được 3450l dầu, biết rằng ngày thứ nhất bán được nhiều hơn ngày thứ hai 326l dầu. Hỏi mỗi ngà

Một cửa hàng cả hai ngày bán được 3450l dầu, biết rằng ngày thứ nhất bán được nhiều hơn ngày thứ hai 326l dầu. Hỏi mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu

2 bình luận về “Một cửa hàng cả hai ngày bán được 3450l dầu, biết rằng ngày thứ nhất bán được nhiều hơn ngày thứ hai 326l dầu. Hỏi mỗi ngà”

 1.      Ngày thứ nhất cửa hàng bán được :
                ( 3450 + 326 ) : 2=1888 ( l )
      Ngày thứ hai cửa hàng bán được :
                 1888 – 326=1562 ( l )
                                    Đáp số :…

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải chi tiết:
  Ngày 1 bán đc 
  ( 3450 + 376 ) : 2= 1913 (l)
  Ngày 2 bán đc 

  Trả lời

Viết một bình luận