Một cửa hàng gạo có 5000 kg gạo nếp và tẻ. Tìm số kg gạo mỗi loại biết gạo nếp ít hơn gạo tẻ là 1500 kg?

Một cửa hàng gạo có 5000 kg gạo nếp và tẻ. Tìm số kg gạo mỗi loại biết gạo nếp ít hơn gạo tẻ là 1500 kg?

2 bình luận về “Một cửa hàng gạo có 5000 kg gạo nếp và tẻ. Tìm số kg gạo mỗi loại biết gạo nếp ít hơn gạo tẻ là 1500 kg?”

 1. Giải đáp:
  cửa hàng có số kg gạo nếp là :
  (5000 – 1500 ) : 2 = 1750 ( kg )
  cửa hàng có số kg gạo tẻ là :
  5000 – 1750 = 3250 ( kg )
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách 1:
  • Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
  • Số bé = Tổng  – Số lớn = Số lớn – Hiệu
  Cách 2:
  • Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
  • Số lớn = Tổng – Số bé = Hiệu + Số lớn.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gạo nếp có số kg là :
  (5000+1500):2=1750(kg)
  Gạo tẻ có số kg là :
  5000-1750=3250(kg)
     $Đ/s:…$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới