Một cửa hàng trong hai ngày trung bình mỗi ngày bán được 6 tạ 4 yến gạo biết rằng ngày thứ nhất cử

Một cửa hàng trong hai ngày trung bình mỗi ngày bán được 6 tạ 4 yến gạo biết rằng ngày thứ nhất cửa hàng bán được ít hơn ngày thứ hai 48 kg gạo hỏi mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạoViết một bình luận

Câu hỏi mới