Một đội công nhân buổi sáng đào được 3/4 quãng đường buổi chiều đào được 1/5 quãng đường hỏi còn bao nhiêu phần quãng đườn

Một đội công nhân buổi sáng đào được 3/4 quãng đường buổi chiều đào được 1/5 quãng đường hỏi còn bao nhiêu phần quãng đường chưa đàoViết một bình luận

Câu hỏi mới