Một đội xe tải có 5 xe, 2 xe to mỗi chở được 3 tấn 5 tạ hàng, 3 xe nhỏ mỗi xe chở được 2 tấn 7 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi

Một đội xe tải có 5 xe, 2 xe to mỗi chở được 3 tấn 5 tạ hàng, 3 xe nhỏ mỗi xe chở được 2 tấn 7 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được báo nhiêu kí – lở-Gam hàng?

2 bình luận về “Một đội xe tải có 5 xe, 2 xe to mỗi chở được 3 tấn 5 tạ hàng, 3 xe nhỏ mỗi xe chở được 2 tấn 7 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. đổi 3 tấn 5 tạ = 3500 kg; 2 tấn 7 tạ = 2700kg
   2 xe to chở được số kg hàng là:
   2 × 3500 = 7 000 ( kg )
   3 xe nhỏ chở được số kg hàng là:
   3 × 2700 = 8100 ( kg )
   Trung bình mỗi xe chở được số kg là:
   ( 7 000 + 8100 ) : 5 =  3020( kg )
  #HOIDAP247
  @nguyenthiyennhi550419
  CHUCBANHOCTOT

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới