Một hình bình hành có chiều dài đáy là 400cm và chiều cao là 200cm. thì diện tích của hình bình hành là bao nhiêu mét vuôn

Một hình bình hành có chiều dài đáy là 400cm và chiều cao là 200cm. thì diện tích của hình bình hành là bao nhiêu mét vuôngViết một bình luận

Câu hỏi mới