Một hình chữ nhật có diện tích là 925 xăng ti mét vuông chiều rộng là 25 cm tính chu vi hình chữ nhật đó

Một hình chữ nhật có diện tích là 925 xăng ti mét vuông chiều rộng là 25 cm tính chu vi hình chữ nhật đó

2 bình luận về “Một hình chữ nhật có diện tích là 925 xăng ti mét vuông chiều rộng là 25 cm tính chu vi hình chữ nhật đó”

 1. Giải đáp: 124cm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài hình chữ nhật là:
  925:25=37(cm)
  Chu vi hình chữ nhật đó là:
  (37+25)xx2=124(cm)
                    Đáp số: 124cm
  Cách làm:
  – Muốn tính chiều dài, ta lấy diện tích chia cho chiều rộng (với cùng đơn vị đo).
  – Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) xx2

  Trả lời
 2.                               bài giải
  Chiều dài hình chữ nhật là : 
          925 : 25= 37 < cm >
  Chu vi hình chữ nhật là :
           <37 + 25> x 2 =124 < cm >
                        Đáp số : 124 cm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới