Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 1080 M biết rằng chiều dài nhiều hơn chiều rộng 160 m Tính diện tích của hình chữ nhật

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 1080 M biết rằng chiều dài nhiều hơn chiều rộng 160 m Tính diện tích của hình chữ nhật đó?

2 bình luận về “Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 1080 M biết rằng chiều dài nhiều hơn chiều rộng 160 m Tính diện tích của hình chữ nhật”

 1. Chiều dài của hình chữ nhật là:
  (1080+160):2=620(m)
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  1080-620=460(m)
  Diện tích của hình chữ nhật đó là:
  620×460=285200(m2)
  Đáp số:285200m2

  Trả lời
 2. Ta có sơ đồ sau :
  Chiều dài : |——————|
  Chiều rộng : |———–|
  Chiều dài là :
  (1080 + 160 ): 2 = 620 (m )
  Chiều rộng là :
  1080 – 620 = 460 ( m)
  Diện tích của hình chữ nhật là :
   620 xx 460 = 285200(m^2)
  Đáp số : 285200 m^2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới