Một hình vuông có diện tích bằng diện tích hình bình hành. biết hình Hành có độ dài đáy là 160m và chiều dài là 40m. Chu v

Một hình vuông có diện tích bằng diện tích hình bình hành. biết hình Hành có độ dài đáy là 160m và chiều dài là 40m. Chu vi hình vuông là:

A.200m. B.100m. C.320m. D.6400mViết một bình luận

Câu hỏi mới