Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 182 cm , biết chiều rộng kém chiều dài 32 cm .Tính diện tích khu đất đó

Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 182 cm , biết chiều rộng kém chiều dài 32 cm .Tính diện tích khu đất đó

2 bình luận về “Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 182 cm , biết chiều rộng kém chiều dài 32 cm .Tính diện tích khu đất đó”

 1.           Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là : 
                     ( 182-32 ) ÷ 2 = 75 ( cm )
            Chiều dài khu đất là :
                     182 – 75 = 107 ( cm )
            Diện tích khu đất đó là :
                     107 × 75 = 8025 ( cm²  )
                                     Đáp số : 8025 cm²
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  8025 cm ^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng khu đất là:
  (182-32)÷2=75(cm)
  Chiều dài khu đất là:
  182-75=107(cm)
  Diện tích khu đất là:
  182xx75=8025(cm^2)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới