Một mảnh đất hình chữ nhật có chứ vi 360m , chiều dài hơn chiều rộng 30m. a)tính diện tích mảnh đất đó ? b)ngư

Một mảnh đất hình chữ nhật có chứ vi 360m , chiều dài hơn chiều rộng 30m.

a)tính diện tích mảnh đất đó ?

b)người ta trồng rau trên mảnh đất đó . Biết rằng một mét vuông thu hoạch được 5 kg rau . Hỏi người ta thu hoạch được tất cả bao nhiêu kg rau trên mảnh đất đó?

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chứ vi 360m , chiều dài hơn chiều rộng 30m. a)tính diện tích mảnh đất đó ? b)ngư”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi mảnh đất là :
    360 : 2 = 180 (m)   
  Chiều dài mảnh đất là :
    (180+30):2= 105 (m)   
  Chiều rộng mảnh đất là ;
    180 – 105 = 75 (m)   
    a)   Diện tích mảnh đất là :
    105 xx 75 = 7875 (m^2)  
    b)   Người ta thu được số rau trên mảnh đất là :
    7875 : 1xx 5 = 39375 (kg)  
  Đáp số :…..
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi là:
  360:2= 180 (m)
  Chiều dài mảnh vườn đó là:
  (180+30):2= 105 (m)
  Chiều rộng mảnh vường là:
  105-30=75 (m)
  a)Diện tích mảnh đất đó là:
  105×75= 7875 (m2)
  b) Số rau thu được trên mảnh đất đó là:
  7875:1×5=39375( kg)
       Đáp số:…..

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới