Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 624m , chiều dài hơn chiều rộng 62m.tính diện tích mảnh đất đó

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 624m , chiều dài hơn chiều rộng 62m.tính diện tích mảnh đất đó

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 624m , chiều dài hơn chiều rộng 62m.tính diện tích mảnh đất đó”

 1. Nửa chu vi mảnh đất là:
  (Dài + Rộng) = 624 : 2 = 312 (m)
  Chiều dài hơn chiều rộng 62m => Dài – Rộng = 62m
  Chiều rộng mảnh đất là:
  (Tổng – hiệu) : 2 = (312 – 62) : 2 = 250 : 2 = 125 (m)
  Chiều dài mảnh đất là:
  312 – 125 = 187 (m)
  Diện tích mảnh đất là:
  187 xx 125 = 23375 (m^2)
  Đáp số: 23375 m^2
   

  Trả lời
 2.              Nửa chu vi mảnh đất đó là:
                       624:2=   312(m)
              Chiều rộng mảnh đất đó là:
                       (312-62) :2=125(m)
              Chiều dài mảnh đất đó là:
                           312-125=187(m)
                Diện tích mảnh đất đó là :
                              187xx125=23375(m^2)
                    Đáp số: 23375m^2
  #Tea Gui

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới