Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 240 mét vuông. Biết chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi của mảnh vườn đó.<

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 240 mét vuông. Biết chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi của mảnh vườn đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới