Một mảnh vườn hình chữ nhật có tổng độ dài 12 cạnh liên tiếp là 65 m bớt chiều dài 7 m thì mảnh vườn trở thành hình vuông

Một mảnh vườn hình chữ nhật có tổng độ dài 12 cạnh liên tiếp là 65 m bớt chiều dài 7 m thì mảnh vườn trở thành hình vuông tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật

2 bình luận về “Một mảnh vườn hình chữ nhật có tổng độ dài 12 cạnh liên tiếp là 65 m bớt chiều dài 7 m thì mảnh vườn trở thành hình vuông”

 1. Chiều dài mảnh vườn là:
     (65+7) :2=36(m)
  Chiều rộng mảnh vườn là:
     65-36=29(m)
  Diện tích mảnh vườn là:
     36×29 = 1044(m²)
       Đáp số: 1044m²

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng độ dài là 2 cạnh thôi bạn ơi !
                                Bài giải :                           
  Chiều dài của mảnh vườn là :
        ( 65 + 7 ) : 2 = 36 ( m )
  Chiều rộng của mảnh vườn là :
        65 – 36 = 29 ( m )
  Diện tích của mảnh vườn là :
          36 xx 29 = 1044 ( m² ) 
  @ngoc123456789
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới