Một mảnh vườn tổng số cây cam và cây dứa là 170 cây tính số cây mỗi loại biết số cây cam bằng 1/4 số cây dứa

Một mảnh vườn tổng số cây cam và cây dứa là 170 cây tính số cây mỗi loại biết số cây cam bằng 1/4 số cây dứa

2 bình luận về “Một mảnh vườn tổng số cây cam và cây dứa là 170 cây tính số cây mỗi loại biết số cây cam bằng 1/4 số cây dứa”

 1. Giải đáp:
  Coi số cây cam là 1 phần, số cây dứa là 4 phần như thế.
  Tổng số phần bằng nhau là :
  1+4=5( phần )
  Có số cây cam là :
  170 :5=34( cây )
  Có số cây dứa là :
  170-34=136( cây )
  Đáp số : Cây cam :34 cây
                  Cây dứa :136 cây.
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  tổng số phần bằng nhau là:
  4+1=5(phần)
  Số cây dứa là:
  170:5xx4=136(cây)
  Số cây cam là:
  170:5xx1=34(cây)
  Đáp số: có 136 cây dứa và 34 cây cam

  Trả lời

Viết một bình luận