Một máy bơm nước trong 1 giờ 15p bơm đc 93 000 lít nước vào bể bơi. Hỏi nếu máy đó chỉ bơm trong 20p thì bơm dc bao nhiêu

Một máy bơm nước trong 1 giờ 15p bơm đc 93 000 lít nước vào bể bơi. Hỏi nếu máy đó chỉ bơm trong 20p thì bơm dc bao nhiêu lít nước vài bể bơi?

2 bình luận về “Một máy bơm nước trong 1 giờ 15p bơm đc 93 000 lít nước vào bể bơi. Hỏi nếu máy đó chỉ bơm trong 20p thì bơm dc bao nhiêu”

 1. đổi 1 giờ 15 phút = 75 phút 
  Trong 1 phút máy đó bơm được số số lít nước vào bể bơi là:
  93000 : 75 = 1240  ( lít)
   Nếu máy đó chỉ bơm trong 20 phút thì bơm được số lít nước vào bể bơi là
   1240 xx 20 = 24800 (lít )
   đáp số : 24800 lít nước

  Trả lời
 2.                                                                            Bài giải
                                                             Đổi:1 giờ 15 phút = 75 phút
              Số lít nước bơm được trong 1 phút là:
                           93000 : 75 = 1240 (l)
              Số lít nước bơm được trong 20 phút là:
                          1240 x 20 = 24800 (l)
                                      Đáp số:24800 lít nước
  (Chú ý:Đây là dạng rút về đơn vị)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới