Một miếng đất có nữa chu vi là 94 . Chiều dài hơn chiều rộng 16m tính diện tích hình chữ nhật đó

Một miếng đất có nữa chu vi là 94 . Chiều dài hơn chiều rộng 16m tính diện tích hình chữ nhật đóViết một bình luận

Câu hỏi mới