Một miếng kính hình thời có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích miếng đó. Giúp mình làm với nhà

Một miếng kính hình thời có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích miếng đó.

Giúp mình làm với nhà

2 bình luận về “Một miếng kính hình thời có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích miếng đó. Giúp mình làm với nhà</p”

 1. Giải đáp:
  Diện tích hình thoi là :
  14 xx 10 : 2 = 70 (cm^2)
  Đáp số :70cm^2
  Áp dụng
  – Diện tích hình thoi bằng nửa tích độ dài 2 đường chéo.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới