Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 132 cái khóa, trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái khóa.hỏi trung bình mỗi ng

Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 132 cái khóa, trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái khóa.hỏi trung bình mỗi ngày người đó làm được bao nhiêu cái khóa ?

2 bình luận về “Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 132 cái khóa, trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái khóa.hỏi trung bình mỗi ng”

 1. Giải đáp: 15 cái khoá
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Người thợ làm được tất cả số cái khóa là:
  132+213=345 (cái)
  Trung bình mỗi ngày người đó làm được số cái khoá là:
  345:(11+12)=15 (cái)
  Đáp số: 15 cái khoá

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số cái khóa thợ đó làm được :
  132 + 213 = 345 (cái)
  Số ngày người thợ đã làm khóa :
  11 + 12 = 23 (ngày)
  Trung bình mỗi ngày người đó làm được số cái khóa là:
  345 : 23 = 15 (cái)
  Đáp số : …… 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới