một thửa ruộng hình bình hành có tổng đo dài đay và chiều cao là 96m.Chieu cao kém đay 12m.Tren thua ruộng đó người ta trồ

một thửa ruộng hình bình hành có tổng đo dài đay và chiều cao là 96m.Chieu cao kém đay 12m.Tren thua ruộng đó người ta trồng rau. Cu 4m thu được 16kg rau.Tinh số rau thu được.Viết một bình luận

Câu hỏi mới