Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 40m . Tính diện tích thửa ruộng đó

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 40m . Tính diện tích thửa ruộng đó

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 40m . Tính diện tích thửa ruộng đó”

 1. Hiệu số phần bằng nhau là:
  3-1=2 (phần)
  Chiều rộng thửa ruộng là:
  40:2xx1=20(m)
  Chiều dài thửa ruộng là:
  40+20=60(m)
  Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:
  60xx20=1200(m^2)
  @MonOvO
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  3-1=2(phần)
  Chiều dài là:
  40:2xx3=60(m)
  Chiều rộng là:
  40:2xx1=20(m)
  Diện tích thửa ruộng đó là:
  60xx20=1200(m^2)
  Đáp số: 1200m^2

  Trả lời

Viết một bình luận