Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60 m , chiều dài bằng 3/2 chiều rộng . Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60 m , chiều dài bằng 3/2 chiều rộng . Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60 m , chiều dài bằng 3/2 chiều rộng . Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó</”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài thửa ruộng đó là:
  60xx3/2=90(m)
  Chu vi thửa ruộng đó là:
  (90+60)xx2=300(m)
  Diện tích thửa ruộng đó là:
  90xx60=5400(m^2)
  Đáp số: Chu vi: 300m
              Diện tích: 5400m^2
  $\textit{#mle đz}$
  Chúc bn học tốt!

  Trả lời
 2. Giải đáp:           bài giải
  chiều dài thửa ruộng là:
      60 x 3/2=90 (m)
  chu vi thửa ruộng là:
      ( 60 + 90) x 2=300 (m)
  diện tích thửa ruộng là:
        90 x 60=5400 (m2)
                    đáp số: chu vi:300 m
                                diện tích: 5400 m2
  chúc bạn học tốt! cho mik xin câu trả lời hay nhất nhé!
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   chu vi HCN= ( CD + CR) x 2
  diện tích HCN= CD x CR

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới