mua 15 bút chì và 28 quyển vở hết 404.000. Mua 45 bút chì và 9 quyển vở hết 612.000. Tính giá tiền của 1 cái bút chì; giá

mua 15 bút chì và 28 quyển vở hết 404.000. Mua 45 bút chì và 9 quyển vở hết 612.000. Tính giá tiền của 1 cái bút chì; giá tiền 1 quyển vở?

1 bình luận về “mua 15 bút chì và 28 quyển vở hết 404.000. Mua 45 bút chì và 9 quyển vở hết 612.000. Tính giá tiền của 1 cái bút chì; giá”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để tính giá tiền của 1 cái bút chì, ta cần tìm ra số tiền mà 15 bút chì đã chiếm được trong tổng số 404.000.
  15 bút chì = 15 * X (X là giá tiền của 1 bút chì) 404.000 – 15 * X = số tiền còn lại
  Tương tự, ta cũng cần tìm ra số tiền mà 28 quyển vở đã chiếm được.
  28 quyển vở = 28 * Y (Y là giá tiền của 1 quyển vở) 404.000 – 15 * X – 28 * Y = số tiền còn lại
  Chúng ta có hai phương trình trên. Ta có thể sử dụng chúng để tìm ra X và Y.
  Giống như trên, ta có thể tìm ra số tiền mà 45 bút chì và 9 quyển vở đã chiếm được.
  45 bút chì = 45 * X 9 quyển vở = 9 * Y 612.000 – 45 * X – 9 * Y = số tiền còn lại
  Bây giờ, ta có hai phương trình với hai biến X và Y, ta có thể giải hai phương trình để tìm ra X và Y.
  Với X = giá tiền của 1 bút chì Y = giá tiền của 1 quyển vở
  Vậy giá tiền của 1 bút chì là X và giá tiền của 1 quyển vở là Y.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới