Nếu gọi hình vuông là hình thoi có được k ? Vì sao?

Nếu gọi hình vuông là hình thoi có được k ? Vì sao?

2 bình luận về “Nếu gọi hình vuông là hình thoi có được k ? Vì sao?”

 1. Mặc dù hình vuông và hình thoi đều là các hình bốn cạnh và có các cạnh bằng nhau, nhưng chúng khác nhau về góc.
  Hình thoi là một dạng đặc biệt của hình bốn cạnh, có cặp đường chéo bằng nhau và các góc đều không bằng 90 độ. Trong khi đó, hình vuông là một hình bốn cạnh có tất cả các góc đều là góc vuông (90 độ).
  ⇒ Hình vuông có thể đc gọi là hình thoi (hình vuông có tất cả các tính chất của hình thoi), tuy nhiên hình thoi cũng không thể là hình vuông.

  Trả lời
 2. Hình vuông có các cạnh song song và bằng nhau
  Hình thoi cũng có các cạnh song song và bằng nhau
  => Có thể nói hình vuông là hình thoi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới