Ng ta cho 1 vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ 1 chảy vào 3/7 bể. Lần thứ 2 chảy thêm 2/5 bể. Hỏi còn mấy phần củ

Ng ta cho 1 vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ 1 chảy vào 3/7 bể. Lần thứ 2 chảy thêm 2/5 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước

2 bình luận về “Ng ta cho 1 vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ 1 chảy vào 3/7 bể. Lần thứ 2 chảy thêm 2/5 bể. Hỏi còn mấy phần củ”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số phần của bể chưa có nước là :
       1 – 3/7 – 2/5 = 6/35 (bể chưa có nước)
             Đáp số : 6/35 bể chưa có nước
  color{blue}{@nguyen thi ngoc anh 2k12} 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới