Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chưaá 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để

Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chưaá 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó ?

2 bình luận về “Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chưaá 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số kẹo đó có là :
  24 xx 120 = 2880 (gói)
  Số hộp để xếp mỗi hộp 160 gói kẹo thì cần :
  2880 : 160 = 18 (hộp)
  Đáp số : 18 hộp

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới